วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ทำฉากเล่นๆครับทำฉากเล่นๆครับ ใช้ maya,photoshop,zbrush,mantalray